technologia przyjazna środowisku

Przykład: Usuwanie LZO w przemyśle tekstylnym

 

W przemyśle tekstylnym przy wytwarzaniu tkanin technicznych naniesione są powłoki dające tkaninom szczególne właściwości, na przykład hydrofobię. Powłoka może się składać z elementów organicznych, które są naniesione w postaci wodnej bądź zawierającej rozpuszczalniki. Potem następuje obróbka termiczna przy której wszystkie lotne substancje trafią do wyrzuconego powietrza. Dodatkowo, przy bezpośrednio nagrzanych ramach, wyrzucone powietrza zawiera część zastosowanych paliw, na przykład metan.

Takie zanieczyszczone powietrze można oczyścić technologią stosującą UV-C i ozon, czyli fotoutlenianiem. Jest to finansowo atrakcyjna alternatywa do adsorpcji i do dopalania termicznego.

Usuwanie lotnych związków organicznych z powietrza w przemyśle tekstylnym technologią fotoutleniania

System do usuwania LZO w zakładzie żaluzji pionowych firmy Junckers & Müllers, Niemcy

Usuwanie LZO metodą fotoutleniania w zakładzie tekstylnym, wyniki

Wyniki pokazujące skuteczność usuwania lotnych związków organicznych metodą fotoutleniania firmy Jimco przy wytwarzaniu różnych produktów.

Niebieskie słupki pokazują poziom zanieczyszczenia powietrza lotnymi związkami organicznymi po jego oczyszczaniu. 

 

JORGENSEN EASYTECH: ROBOTYKA i CLEANTECH - bliżej ludzi, przyjazne środowisku.
Design & Hosting Sebipol

Copyright © JORGENSEN EASYTECH 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.