technologia przyjazna środowisku

Oczyszczanie powietrza w przemysle / sektorze komunalnym

 

Systemy Jimco do oczyszczania powietrza z wentylacji przemysłowej i w sektorze komunalnym bazują na nagradzanej, przełomowej technologii, która eliminuje zapachy, tłuszcz, drobnoustroje, lotne związki organiczne i inne emisje.

Technologia stosuje światło UV-C i ozon do usuwania zanieczyszczeń poprzez utlenianie i w ten sposób oczyszcza powietrze przed wypuszczeniem do otoczenia.

Systemy są kompaktowe, niezawodne, zużywają mniej energii i wody i potrzebują mniej utrzymania, niż inne technologie (takie jak skrubery, dopalacze termiczne, elektrofiltry czy biofiltry).

Zapachy wraz z ewentualnymi innymi organicznymi zanieczyszczeniami redukowane są do absolutnego minimum. Zazwyczaj redukcja mierzona w jednostkach zapachowych jz/m3 osiąga 90-98%. Eliminacja lotnych związków organicznych (LZO), w tym styrenu z żywic epoksydowych w gazach odlotowych, nie stanowi problemu. 

Zobacz skuteczność technologii na przykładzie lakierni próżniowej z instalacją Jimco. 

Zalety technologii: 

  • Kompaktowe
  • Bez ostrej chemii
  • Bez związków pozostałych i substancji płynnych
  • Natychmiastowe włączenie/ wyłączenie
  • Działa niezależnie od obciążenia
  • Niskie koszty eksploatacji i utrzymania
  • Nie wymaga nadzoru/ wyszkolonego personelu
  • Dziesiątki działających instalacji na całym świecie

 

 

Wybrane realizacje:

ikonka pdf  Sektor spożywczy

ikonka pdf  Sektor komunalny

ikonka pdf  Sektor utylizacyjny

Referencja: Zakład utylizacyjny

Heinz-Joachim Nagel, Heinrich Nagel GmbH & Co. KG, Neumünster:

„- Dzięki instalacji systemu JIMCO FLO-K udało nam się w zakładzie wyeliminować wszystkie problemy zapachowe powstające w związku z utylizacją zwierząt. Wcześniej używaliśmy kilka biofiltrów i płuczek chemicznych. Z powodu wahań w obciążeniu organicznym (mokre/ suche, zimne/ ciepłe) biofiltry często stwarzały znaczne problemy. 

Dotychczasowo zainstalowany skruber miał zbyt wysokie koszty eksploatacji i zbyt mały efekt. Do tego jeszcze potrzeba obchodzenia się z niebezpieczną chemią. Tych problemów już nie mamy. Instalacje JIMCO FLO-K, oprócz tego że mają bardzo kompaktową budowę, są dużo skuteczniejsze, ale co ważniejsze, problemy odorowe i drobnoustroje w powietrzu zniknęły."

Czytaj też: 

Bezzapachowe paluszki rybne

Produkty: 

ikonka pdf  FLO-K do powietrza poniżej 45°C

ikonka pdf  FLO-P do powietrza powyżej 45ºC

 

 

 

 

JORGENSEN EASYTECH: ROBOTYKA i CLEANTECH - bliżej ludzi, przyjazne środowisku.
Design & Hosting Sebipol

Copyright © JORGENSEN EASYTECH 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.